Data Linking

Соработници

Ангела Јаневска

Ангела Јаневска

Дипломиран едукатор по Семејни студии

Кратко резиме 

Искуство во областа на продажбата и административното работење.

Област

Развој на знаења и вештини од канцелариско работење, деловно работење, архивирање.