Data Linking

Блог

16 ЈУЛИ 2021

Моја плата

Интересен сајт кој води до база на податоци за висина на плата во земјата и во светот.

Притоа, на пребарувачот можете да пристапите од аспект на вработен и работодавач, зависно во која функција се наоѓате во моментот.

Доколку се определите дека сте вработен, при изборот имате можност да извршите пребарување по „работна позиција“ односно област за која сте заинтересирани и „земја“ во која би сакале да ја видите висината на платата.

Доколку сте работодавач, ќе ги имате истите пребарувања, но страната ви дава појаснувања како се генерираат податоците и по која методологија.

Можностите за пребарување се неограничени, но не и бесплатни. За истражување на 1 работна позиција по регион, работно место, искуство, образование, големина на компанија и возраст треба да се плати 6.130,00 денари. Докалку сакате да направите неограничен испитувања за неограничен број на позиции, со редовни споредби на платите и неограничена е-маил и телефонска поддршка, пакетот ќе ве чини 92.300,00 денари.

Директен линк до сајтот

https://www.mojaplata.mk/