Data Linking

Блог

14 ЈУЛИ 2021

Нееднаквост за време на корона

Интересен текст кој произлегува од проектот Иницијатива за демократија на Западен Балкан. Издавач е Фондација за демократија на Вестминстер, Северна Македонија од група автори: Јовановиќ Билјана, Јовановиќ Бранимир, Митевски Виктор и  Стојкоски Виктор.

Овој бриф за политики е изработен врз основа на студијата „Нееднаквост во време на корона – Ефекти од пандемијата на КОВИД-19 врз македонската економија“. Студијата се состои од четири дела:

  • првиот дел ги анализира макроекономските ефекти од пандемијата врз економијата на Република Северна Македонија (РСМ) и истите ги споредува со останатите европски економии.
  • Вториот дел анализира како била распределена државната поддршка за фирмите
  • Третиот ги анализира ефектите на пандемијата во однос на доходот на луѓето.
  • Четвртиот ги анализира детерминантите на економските перформанси за време на пандемијата и дава проекција за економскиот раст во 2020, 2021 и 2022 год

На линкот подолу можете да ја погледнете целата статија

https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/09/Efektite-od-Kovid-vrz-MK-ekonomija-MK-2.pdf