Data Linking

Блог

14 ЈУЛИ 2021

Највисоко и најниско платени професии во Македонија

Согласно податоците од Државниот завод за статистика со години наназад се бележат истите трендови на пазарот на трудот. Од овој извор е евидентно дека компјутерски програмер е најбарана и најплатена професија во Македонија.

Посакувани во Македонија се и професиите во правните и сметководствените дејности.

На високо место по приходите од плата се вработените во фармацевската дејност.

После нив следуваат платите на вработените во воздушенниот сообраќај и телекомуникациите.

Најниски плати во Македонија остваруваат вработените во секторот рибарството, производство на кожа, и производство на мебел со 19.982 денари.