Data Linking

Соработници

Д-р Радомир Цветаноски

Вонреден професор Д-р Радомир Цветаноски

Кратко резиме 

Вешто лице кое има изработено над 100-тина вештачења од областа на машинство од 2012 година.

Област

Областа на вештачење е машинство (енергетика, возила и слично).

masinstvo

Машинство

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување на висината на …