Data Linking

Машинство

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување на висината на штета кај возилата, настаната во сообраќајна или друг вид на незгода.

Наши соработници