Data Linking

Соработници

Адвоката Лидија Бочварска

Лидија Бочварска

Кратко резиме 

Регистрационен агент. Адвокат.

Област

Регистрација на сите видови правни лица, промени во Тековна состојба на правни лица, пријавување на вистински сопственик, застапување од областа на деловно право со долгогодишно искуство.

registracijaa

Регистрација

Нашите клиенти и соработници  може да добијат комплетна услуга за регистрација на правно …