Data Linking

Соработници

М-р Елита Билбиловска Панова

М-р Елита Билбиловска Панова

Кратко резиме 

Долгогодишно искуство во банкарскиот сектор, сметководственото работење и вештачењата.

Област

Искуство во вештачења од областа на материјално, сметководствено и финансиско работење.

smetkov

Материјално, сметководствено и финансово работење

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со утврдување напобарувањата и обврските во должничко доверителските односи во стопанските спорови …