Data Linking

Соработници

duska

Душанка Попова

Кратко резиме 

Работно искуство во областа подолго од 35 години.

Област

Вештачења од областа на градежништвото, архитектурата и урбанизмот.

grad iqons

Архитектура и градежништво

Вештачењата од оваа област се најчесто поврзани со …