Data Linking

Соработници

Адвокат Даница Трпковска

Адвокат Даница Трпковска

Кратко резиме 

Комплетна правна помош во разни области на правото

Област

Правно советување и застапување на физички и правни лица, правна помош од областа на  деловното право, составување на сложени договори и водење на судски постапки, вршење на техничка- административна работа, 

soveti icon

Правни совети

Вршиме постојана консултација во врска со законската регулатива, подзаконските …