Data Linking

Блог

ЗАБЕЛЕШКИ ОД КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА ТЕМА „ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕР ...

6 сет антикризни мерки

Од страна на Владата се усвоени седум мерки од шестиот пакет на антикризни мерки кои се однесуваат на најпогодените сектори од корона кризата, ...

Моја плата

Интересен сајт кој води до база на податоци за висина на плата во земјата и во светот. Притоа, на пребарувачот можете да пристапите од аспект ...

Државен инспекторат за труд

Правата на работниците и работодавачите се регулирани со Законот за работни односи, Општите и Посебните колективни договори и други правилници ...

Висина на минимална плата по години и периоди

Согласно одлуките на Владата донесени со Закон или со Објава во Службен весник, Министерството за труд и социјална ...

Највисоко и најниско платени професии во Македонија

Согласно податоците од Државниот завод за статистика со години наназад се бележат истите трендови на пазарот на трудот. ...